Aquariumvereniging ‘De Discus’

Geschiedenis
Aquarium vereniging De Discus is in 1971 in Leerdam opgericht met onder andere de doelstelling het organiseren van tentoonstellingen. De onderwaterdierentuin Aqua Zoo is ontstaan uit een aquarium tentoonstelling gehouden tijdens de paasvakantie in het jaar 1991.
Onder de naam ‘Ga in Leerdam naar de haaien’ werd de expositie opgezet in het souterrain van het verpleeghuis Lingesteyn in het kader van het 20-jarig jubileum. In 1994 werd de volgende tentoonstelling gehouden en mocht deze in het souterrain blijven en kreeg hierdoor een definitief karakter. In 2003 kreeg de vereniging te maken met de nieuwe wetgeving over dierentuinen, het zogenaamde Dierentuinenbesluit.
De vereniging kreeg een dierentuinvergunning, die gepaard gaat met het naleven van van veel regels en voorschriften. Vanaf dat moment was het een heuse onderwaterdierentuin. Deze toekenning legt een grote druk op een vrijwilliger organisatie. De controle van de overheid is zwaar en de AID komt minimaal 1x per jaar alle mogelijke details controleren.
In oktober 2007 werd bekend gemaakt, dat de dierentuin niet meer paste in de plannen voor verbouwing van het verpleeghuis en daardoor noodgedwongen moest gaan verhuizen of sluiten.
Oorspronkelijk kon de dierentuin blijven tot januari 2009, zodat er een oplossing gezocht kon worden.
In december 2007 werd echter een overeenkomst gesloten en kon de dierentuin blijven bestaan in het verpleeghuis.
Later, in 2008, werd de naam gewijzigd in AquaZoo-Leerdam.
Dank zij het vele vrijwilligerswerk van de leden en financieel gesteund door de sponsors wordt dit in stand gehouden.
Het onderhoud wordt volledig verzorgd door vrijwilligers.
Het feit dat een relatief kleine groep enthousiastelingen in staat is de hoge kwaliteit te continueren, wordt door kenners zowel nationaal als internationaal erkend.
Vanuit alle regio’s in de wereld zijn daarom specialisten regelmatig te gast in Leerdam om met de “vakbroeders” ervaringen uit te wisselen.